Uddannelsesplan

Overskrift

Uddannelsesplan

Indholdsfortegnelse

1: Praktikbeskrivelse

Afsnit 1

Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

A. Beskrivelse af praktikstedet

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode

a) Pædagogens praksis

C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

a) Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik

b) Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik

c) Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik