Besøg Villa Kastanie

Vi har rundvisninger for evt. kommende familier hele året - ring og lav en aftale. Vi har intet med selve visiteringen at gøre, så alle henvendelser vedrørende pladser m.m. bedes rettet til kommunen.