Anvisning

Kommunen anviser pladser. børnene anvises efter anciennitetsprincippet, dvs. efter fødselsdatoen hvis ansøgnignen modtages rettidigt. Det tilstræbes at anvise plads efter forældrenes ønske om bestemt dagtilbud i et bestemt distrikt.