Teater

Vi tager gerne i teatret, vi forsøger at få alle i teatret en gang i foråret og igen en gang til jul. Oftest tager vi af sted i mindre grupper på tværs af etagerne i huset, så vi kan se forestillinger der passer aldersgruppen.