Sygdomspolitik

Vi tager udgangspunkt i pjecen ”sygdomspolitik”, som er udarbejdet af en gruppe i kommunen. Børns sundhed, trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen. Børn skal ikke være i institutionen, når de er syge. Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er en gensidig åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet. Forældre skal kunne have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almene tilstand ændres.