Børn

Børnehaven er normeret til 40 børn i gennemsnit/pr. år.

Børnene er opdelt på 2 stuer, hvor hvert barn har en primærpædagog. I løbet af ugen tilbydes børnene aldersopdelte aktiviteter på tværs af stuerne.